ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Pin It

2023 11 18 bΧαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, Αρχιμανδρίτου.
Τα σκοτεινά σχέδια των Σιωνιστών, Πώς εξελίσσονται σήμερα...

Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από την ημέρα, που ένα μεγίστης σημασίας έγγραφο είδε το φως της ημέρας! Από την στιγμή, που θαρραλέοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έθεσαν εις κυκλοφορίαν τα Μυστικά Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, εμβρόντητος ο Χριστιανικός Κόσμος επληροφορήθη το τι του ετοίμαζαν οι αντίχριστες δυνάμεις! Άλλοι μεν από πρώτης αρχής απεδέχθησαν ως αληθή τα περιεχόμενά τους και άλλοι επέδειξαν επιφυλακτικότητα παρασυρθέντες από τας λυσσαλέας διαψεύσεις των συνωμοτών του εωσφορικού Σιωνισμού! Από τότε και μέχρι σήμερα εγράφησαν χιλιάδες άρθρα και βιβλία επί του καυτού αυτού θέματος και ακόμη συνεχίζουν να γράφονται επί των ημερών μας...

Περίπου μετά από 60-65 έτη από της κυκλοφορίας των "Πρωτοκόλλων" έλαβε χώραν ένα εξίσου σπουδαίον γεγονός. Ο Αρχιραββίνος Μπένζαμιν Φρίντμαν βαπτισθείς Χριστιανός απεκάλυψεν το πλήρες κείμενον των 63 βιβλίων του Ταλμούδ, που περιείχεν τας τρομερωτέρας ύβρεις κατά του Σωτήρος και της Διδασκαλίας Του! Μόνον οι εωσφορισταί - ταλμουδισταί θα ημπορούσαν να συγγράψουν τα Πρωτόκολλα εμπνευσθέντες από την διδασκαλίαν του μίσους κατά των Χριστιανών!

Δημοσιεύοντες σήμερον και πάλιν τα καταραμένα Πρωτόκολλα των αντιχρίστων Σιωνιστών, κάνομεν μίαν ανασκόπησιν των όσων συνέβησαν έκτοτε, διά να ιδούν οι αναγνώσται μας τα σημεία εις τα οποια επέτυχον ή απέτυχον εις τον σατανικόν των αγώνα οι εχθροί του ανθρωπίνου γένους! Μπορεί οι καταχθόνιοι εχθροί μας να έχουν επιτύχει μέσω των Μασώνων και άλλων πρακτόρων των την ψήφισιν των διαφόρων υπέρ αυτών Νόμων, μπορεί να έχουν επιτύχει την δίωξιν της Εκκλησίας στηριζόμενοι εις τους ιδίους σκοτεινούς συνεργάτας τους, ΑΛΛΑ ήδη μέσα στο σκότος της συνωμοσίας άρχισαν να φαίνωνται οι πρώτες φλόγες της αντιδράσεως των αφυπνιζομένων λαών!

Έτσι διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν των Η.Π.Α. (το παγκόσμιον προπύργιον του Μασωνισμού και των άλλων δυνάμεων του σκότους) τον Νοέμβριον του 1979 εδημοσιεύθησαν καταγγελίαι ότι οι Μασώνοι και οι Εβραίοι είναι υπεύθυνοι διά τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και όλα τα δεινά, από τα οποία μαστίζονται οι Λαοί της γης! Εις την Ελλάδα αι εν λόγω αποκαλύψεις άρχισαν να δημοσιεύωνται την ιδίαν ημέραν (Κυριακή 11.11.79) εις τας Αθηναϊκάς Εφημερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"... Είμεθα βέβαιοι ότι προσεχώς θα επακολουθήσουν και άλλαι αποκαλύψεις περισσότερο τρομεραί... (https://www.greekorthodoxbooks.com/FAAC1E45.el.aspx/).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email