Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗΝ

Pin It

2023 03 27 a

Γεώργιος Βλάχος

Η έννοια Βασιλείας του Θεού

Ως βασιλεία του Θεού στη χριστιανική θεολογία, αποκαλείται η έννοια για την άκτιστη ενέργεια και δόξα, δια της οποίας ο Θεός βασιλεύει τον κόσμο και στη Βασιλεία Του μετέχουν τα μέλη της Εκκλησίας.

Η έννοια της βασιλείας του Θεού, είναι μία εκ των σημαντικότερων διδασκαλιών του ευαγγελίου και μια από τις πλέον συζητήσιμες θεολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της θεολογίας της Δύσης και της Ανατολής. Σκοπός και πρόταση της διδασκαλίας αυτής κατά βάση, είναι να καταδειχτεί πως ο κόσμος της πτώσης πλέον έπαυσε με την έλευση του Χριστού και επήλθε μία νέα ανακαινισμένη και μεταμορφωμένη κτίση, στην οποία υπάρχει πλέον η ελπίδα της απολύτρωσης του ανθρώπου. Σύμφωνα κυρίως με δυτικές αντιλήψεις, η βασιλεία ταυτίζεται μονομερώς άλλοτε με την εκκλησία και μόνο, άλλοτε δε μόνο με την αποκατάσταση της δευτέρας παρουσίας. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, το «ελθέτω η βασιλεία σου» σημαίνει να μην προσηλώνεται ο άνθρωπος στα επίγεια, αλλά στην Τριαδική Θεότητα. Κατά τον Ευθύμιο Ζιγαβηνό, σημαίνει να κυριαρχεί το θέλημα του Θεού πάνω στον άνθρωπο και όχι του διαβόλου. Κατά τον Ωριγένη ταυτίζεται με τον ίδιο το Χριστό, δεχόμενος πως αυτή συ-ντελείται στις ψυχές των ανθρώπων δια την εκριζώσεως της αμαρτίας.

Από μερικούς ερευνητές, η βασιλεία του Θεού ταυτίστηκε με την καινή κτίση της δευτέρας παρουσίας. Στην ιστορία της εκκλησίας και ήδη από τα πρώτα της βήματα εμφανίστηκαν αιρέσεις, οι οποίες ταύτισαν το εσχατολογικό όραμα της βασιλείας του Θεού με μία επίγεια, κτιστή, υλική αναγέννηση κατά τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Πολλοί πατέρες όμως, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση αντέκρουσαν με σφοδρότητα, πολλές φορές, το ζήτημα αυτό.

Η ουράνια Βασιλεία του Θεού, πριν τη Δευτέρα Παρουσία

Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι, πριν τη δημιουργία του υλικού κόσμου, ο Θεός δημιούργησε δέκα αγγελικά τάγματα : Αρχές, Δυνάμεις, Εξουσίες, Θρόνοι, Κυριότητες, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Αρχάγγελοι και ΄Αγγελοι. To δέκατο ήταν με αρχηγό τον εωσφόρο, το οποίο αργότερα εξέπεσε και εκδιώχτηκε από τη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός, προφανώς, δημιούργησε τα αγγελικά τάγματα και για συντροφιά στο χώρο της Βασιλείας Του και για να τον υπηρετούν.

Ο Θεός δεν είναι μόνος στη Βασιλεία Του αλλά περιστοιχίζεται από εννέα αγγελικά τάγματα, την Υπεραγία Θεοτόκο, τους δώδεκα Αποστόλους, τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους αγί-ους. Τα πρώτα επτά αγγελικά τάγματα είναι μόνιμα στη Βασιλεία Του και δεν την εκαταλείπουν ποτέ. Μόνο από το ένατο τάγμα (άγγελοι) και το όγδοο (αρχάγγελοι), σύμφωνα με την Παλαιά αλλά και την Καινή Διαθήκη εμφανίστηκαν στη γη, δίνονας μηνύματα σε ανθρώπους.

Πως θα είναι η ουράνια Βασιλεία του Θεού, μετά τη Δευτέρα Παρουσία

Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τα σώματα όλων των ανθρώπων θα αναστηθούν και από υλικά που ήταν, με την ενέργεια του Παντοδύναμου Δημιουργού θα μετατραπούν σε πνευματικά, άφθαρτα και αιώνια (Σύμβολο της Πίστεως …και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. …προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν).

Αυτοί που θ’ ακούσουν τα λόγια του Δίκαιου Κριτή ‘’Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου. Κληρονομείστε τη Βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου’’, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αγγέλους, τους αγίους και τους δικαίους. Αδιάκοπη και αιώνια θα είναι η χαρά, η ανάπαυση και η ευτυχία όλων, όσων θα ζούν μέσα σ’αυτή τη Βασιλεία, ως ανταπόδοση της καλοσύνης και δικαιοσύνης στην επίγεια ζωή τους.

΄Οσοι ακούσουν τα λόγια του Δίκαιου Κριτή ‘’Φύγετε από μπροστά μου, καταραμένοι. Πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του’’, θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του διαβόλου. Εκεί δεν θα υπάρχει αιώνια χαρά και ευτυχία, αλλά αιώνια λύπη και δυστυχία, ως ανταπόδοση της κακίας και αδικίας στην επίγεια ζωή τους.

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com/2023/03/17/%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad/


Εκτύπωση   Email