Ἁγία Ἀνθία ἡ Μάρτυς (μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου) (15 Δεκεμβρίου)

Pin It

16ρόκειται γιά τή μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Οἱ δήμιοι τήν ἀποκεφάλισαν μόλις γονάτισε ν’ ἀγκαλιάσει τό ἄψυχο σώμα τοῦ Ἱερομάρτυρα γιοῦ της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email