Ἁγία Βασίλισσα (25 Νοεμβρίου)

Pin It

7 σύζυγος τοῦ βασιλιά Μαξεντίου, πού πίστεψε στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ.


Εκτύπωση   Email